מצב ההפעלה יצר מזהה הפעלה, איך לא ניתן לשמור אותו מאחר שהיישום כבר רוקן את התגובה.

‏‏שגיאת שרת ביישום '/'.‏

מצב ההפעלה יצר מזהה הפעלה, איך לא ניתן לשמור אותו מאחר שהיישום כבר רוקן את התגובה.

תיאור: חריג שאינו מטופל התרחש במהלך ביצוע בקשת האינטרנט הנוכחית. אנא עיין ברכיב המעקב אחר מחסנית לקבלת מידע נוסף אודות השגיאה והיכן מקורה בקוד.

פרטי חריג: System.Web.HttpException: מצב ההפעלה יצר מזהה הפעלה, איך לא ניתן לשמור אותו מאחר שהיישום כבר רוקן את התגובה.

שגיאת מקור:

חריג שאינו מטופל נוצר במהלך הביצוע של בקשת האינטרנט הנוכחית. ניתן לזהות נתונים אודות המקור והמיקום של החריג בעזרת רכיב המעקב אחר המחסנית של החריג להלן.

רכיב מעקב אחר מחסנית:


[HttpException (0x80004005): מצב ההפעלה יצר מזהה הפעלה, איך לא ניתן לשמור אותו מאחר שהיישום כבר רוקן את התגובה.] System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +8636389 System.Web.SessionState.SessionStateModule.CreateSessionId() +57 System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +64 System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +20 System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +536 System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnEndRequest(Object source, EventArgs eventArgs) +160 System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +68 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75


נתוני גירסה: גירסת Microsoft .NET Framework:2.0.50727.3662; גירסת ASP.NET:2.0.50727.3668